Hus för avsked 2001-02, Karolinska sjukhuset, Stockholm 1 av 3 delar.